Pôvodne protiturecké fortifikačné  opevnenie, ktoré  stratilo v období 18. storočia svoju obrannú funkciu a  v jeho tesnej blízkosti boli vybudované dve hospodárske budovy. Kvôli svojej primárnej funkcii sú nazývané koniareň a tabačiareň. Budova tabačiarne spoločne s budovou koniarne tvoria vstupnú kulisu areálu barokového kaštieľa v Holíči. Svojimi dlhšími krídlami boli osadené na hrany kurtín bastiónovej pevnosti. Kratšie krídla sú vsadené do hmôt juhovýchodného a severovýchodného bastiónu, ktoré čiastočne narúšajú. Vstupný priestor za hlavnou bránou z oboch strán lemujú kamenné piliere. Piliere vytvárajú jednoduché portiky a zároveň nesú vysunuté krovové konštrukcie. Koniareň a tabačiareň mali pôvodne identickú výšku a vytvárali symetrické pohľadové predpolie architektúre hlavnej budovy zámku. Dispozičné riešenie tabačiarne korešpondovalo s jej industriálnym využitím. V budove sa sušil a následne spracovával tabak. Nie je nám známa ani doba výstavby objektu ani autor projektu. Avšak muselo to byť po roku 1736, kedy panstvo kupuje cisár František Štefan Lotrinský. Objekt má pôdorys v tvare písmena „L“. Širšia časť hlavného krídla slúžila pre dve výrobné haly, ktoré boli zapustené do terénu, aby sa docielila rovnaká výška oboch protiľahlých budov. V podzemných priestoroch sa nachádzali sklady. Okrem skladov bola v podzemnej časti malá štvorcová miestnosť vyhradená pravdepodobne pre potreby vedúceho majstra. Rozšírenie pestovania tabaku na Holíčskom panstve je spojené s  výrobou fajok, ktoré manufaktúra vyrábala v podobe zvieracích hláv a ktoré sa podľa miesta pôvodu nazývali „Holíčanky“.